Antistina_Privin_DK

Indikationer:
Midlertidig lindring af tegn på symptomer på allergisk konjunktivitis, inklusiv konjunktival hyperæmi, chemosis og kløe hos voksne og børn over 5 år.1


Hvordan virker Antistina-Privin®?
Antistina-Privin® indeholder antazolin och naphazolin. Antazolin er et antihistamin af ethylendiamin-klassen, der er selektive H1-antagonister. Antazolin blokerer H1-receptorer kompetitivt. Virkninger medieret af H1-receptorer inkluderer sammentrækning af glat muskulatur og udvidelse og øget gennemstrømning af kapilærerne.
Naphazolin er et sympathomimetikum med alfaadrenerg aktivitet. Dets vasokonstiktive effekt reducerer rødmen og ødem i allergisk konjuktivitis.1

Hvordan doseres Antistina-Privin®?
Voksne: 1 dråbe 3-4 gange daglig i op til 14 dage.1

Børn:
Børn (ældre end 5 år): Der er ingen specifikke studier tilgængelige for denne patientgruppe. Grundet mulige systemiske virkninger, bør doseringen ikke overstige 1 dråbe 2 - 3 gange daglig.
Må ikke anvendes til børn under 5 år.1

Hvilke bivirkninger har Antistina-Privin®?
Den mest almindelige bivirkning er brændende/stikkende fornemmelse ved inddrypning, hvilket oftest er mildt og forbigående.1


Kan Antistina-Privin® anvendes under graviditet?
Antistina-Privin® bør kun anvendes på tvingende indikation. Der er ingen tilgængelige data for anvendelse af antazolin og/eller naphazolin til gravide.1 

Kan Antistina-Privin® anvendes ved amning?
Antistina-Privin® bør ikke anvendes i ammeperioden. Det vides ikke om antazolin og/eller naphazolin udskilles i modermælken, og påvirkning af det ammede barn kan ikke udelukkes.1

Kontraindikationer:
• Overfølsomhed over for antazolin og/eller naphazolin eller over for et eller  flere af hjæstofferne.

• Samtidig brug af monoaminooxidaseinhibitorer (MAOI).

• Spædbørn og børn op til 5 år.

• Mistænkt eller diagnosticeret snævervinklet glaukom (medmindre der er udført   iridektomi (eller  iridotomi)).


Forsigtighedsregler:
Antistina-Privin® bør anvendes med forsigtighed til patienter med diabetes, hypertension, tyrotoksikose, forhøjede stofskiftehormoner, arytmi, takykardi eller fæokromocytom, samt hos ældre patienter med alvorlige kardiovaskulære sygdomme.
Hvis kontaktlinser anvendes, bør man vente med at indsætte kontaktlinsen til mindst 15 min. efter applikation af øjendråben.1

Tilskud:
Tilskudsberettiget ved allergisk konjunktivitis, inklusiv konjunktival hyperæmi, chemosis og kløe hos voksne og børn over 5 år.

Referencer:
1. Antistina-Privin® produktresumé

Materialer og links