Aprokam_600_DK_NO

Hvordan virker Aprokam®?

Aprokam® er det første og eneste godkendte cefuroxim til intrakameral brug.

Cefuroxim hæmmer syntesen af bakteriernes cellevæg ved adhæsion til penicillinbindende proteiner (PBP). Dette resulterer i biosyntesen af cellevæggen (peptidoglycan) afbrydes, hvilket fører til celleopløsning og død1.


Hvilke indikationer har Aprokam®?

Antibiotikaprofylakse mod postoperativ endophthalmitis efter kataraktoperation. Der skal tages højde for officielle retningslinjer vedrørende antimikrobielle stoffer ved anvendelse af lægemidlet, herunder retningslinjer for antibiotisk profylakse ved øjenoperation1.


Hvordan doseres Aprokam®1?

Intrakameral anvendelse. Ét hætteglas til éngangsbrug.


Voksne:

Den anbefalede dosis er 0,1 ml rekonstitueret opløsning, dvs. 1 mg cefuroxim.


DER MÅ IKKE INJICERES MERE END DEN ANBEFALEDE DOSIS


Pædiatrisk population:

Den optimale dosis og sikkerhed for Aprokam er ikke fastlagt hos den pædiatriske population.


Ældre:

Der kræves ingen dosisjustering.


Patienter med nedsat lever- og nyrefunktion:

I betragtning af den lave dosis og den forventede ubetydelige systemiske eksponering over for cefuroxim ved anvendelse af Aprokam®, kræves ingen dosisjustering.


Administrationsmåde:

Efter rekonstitution skal Aprokam® administreres som intraokulær injektion i øjets forreste kammer (intrakameral anvendelse), af en øjenkirurg og under de anbefalede aseptiske forhold under kataraktoperation.


Efter rekonstitution skal Aprokam® inspiceres visuelt for tilstedeværelsen af partikler og misfarvning før administration.


Ved afslutningen af kataraktoperationen injiceres langsomt 0,1 ml af den rekonstituerede opløsning i øjets forreste kammer.


Bivirkninger på Aprokam®1:

I litteraturen er der ikke rapporteret nogen specielle bivirkninger, når cefuroxim administreres som intraokulær injektion bortset fra følgende:


Immunsystemet

Meget sjælden (<1/10.000): anafylaktisk reaktion.


Pakninger og pris1:

1 Pakning 10 hætteglas, 526,20 KR


Referencer:
1. Aprokam® Produktresumé

Materialer og links

Instruktioner for tilberedning af Aprokam® til intrakameral administration

instr_aprokam1
Fjern flip-off hætten.
instr_aprokam2
Desinficer hætteglassets gummiprop før en steril kanyle isættes.
instr_aprokam3
Skub kanylen lodret ind i midten af hætteglassets gummiprop, mens hætteglasset holdes i opret position. Injicer derefter 5 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvæske i hætteglasset under anvendelse af aseptisk teknik. Ryst forsigtigt indtil opløsningen er uden synlige partikler.
instr_aprokam4
Sæt en steril kanyle (18G x 1½”, 1,2 mm x 40 mm) med et 5-mikron-filter (membran af akryl-copolymer på uvævet nylon) i en 1 ml steril sprøjte. Skub sprøjten lodret ind i midten af hætteglassets gummiprop, mens hætteglasset holdes i oprejst position.
Udtag aseptisk mindst 0,1 ml af opløsningen.
instr_aprokam5
Løsn 5-mikron-filterkanylen fra sprøjten og saml sprøjten med en egnet anterior kammer-kanyle.
instr_aprokam6
Tøm forsigtigt sprøjten for luft og juster dosis til 0,1 ml mærket på sprøjten. Sprøjten er klar til injektion.
HÆTTEGLAS ER KUN TIL ÉNGANGSBRUG. ANVEND ÉT HÆTTELAS TIL HVER PATIENT.