Azyter_600_DK_NO

Hvordan virker Azyter®?
Azyter®, Azithromycin er et andengenerations makrolid antibiotikum, der tilhører azalidgruppen. Det hæmmer proteinsyntesen i bakterier ved at binde sig til den ribosomale subenhed 50S og hindre peptid-translokation2.

Hvilke indikationer har Azyter®?
Lokal antibakteriel behandling af conjunctivitis forårsaget af følsomme stammer:

  • Purulent bakteriel conjunctivitis
  • Conjunctivitis trachomatis forårsaget af Chlamydia trachomatis.

Der bør tages hensyn til officielle retningslinjer for hensigtsmæssig brug af antibiotika2.

Hvordan doseres Azyter®?
Voksne og børn fra 0 år: 1 dråbe i det afficerede øje 2 gange dgl. i 3 dage.
Patienten bør informeres om, at det ikke er nødvendigt at fortsætte med at anvende øjendråberne efter endt behandling på 3. dagen, selv om der stadig er tegn på bakteriel conjunctivitis.Ved samtidig behandling med andre øjendråber bør der gå 15 minutter mellem hver instillation. Azyter® bør anvendes til sidst.
Til kontaktlinsebrugere:
Ved infektion i øjet bør kontaktlinser seponeres.
Forsigtighedsregler:
Bemærk: Ved øjeninfektion forårsaget af bakterien Neisseria Gonorrhoeae (Gonoré) anses øjendråber for utilstrækkelige, og systemisk behandling vil være påkrævet1.

Kan Azyter® anvendes under graviditet?
Der forventes ingen påvirkning af graviditeten, fordi systemisk eksponering for azithromycin er ubetydelig. Azyter® kan anvendes under graviditeten2.

Kan Azyter® anvendes ved amning?
Begrænsede data indikerer, at azithromycin udskilles i brystmælk, men den lave dosis og lave systemiske tilgængelighed taget i betragtning er de doser barnet får ubetydelige. Derfor er amning mulig under behandlingen2.

Bivirkninger på Azyter®1:
Meget almindelige (> 10%): Ubehag efter instillation (kløe, brændende eller sviende fornemmelse).
Almindelige (1-10%): Sløret syn, øjenirritation.
Meget sjældne (< 0,01%): Allergiske reaktioner.

Pakninger og pris1:
øjendråber, endosis 15 mg/g: dkr. 111,15 ,-

Referencer:
1. Azyter® produktresumé

Materialer og links

Instruktioner Azyter® endosisbeholdere

instr_engangspipetter1
1. Vask hænderne grundigt, inden du skal tage øjendråberne.
instr_engangspipetter2
2. Vrid plastvingen af én-dosisbeholderen og den er klar til brug.
instr_engangspipetter3
3. Placer spidsen af én-dosis-beholderen nær, men uden at røre, dit øje.
Dryp dråben i det påvirkede øje, mens du kigger opad og forsigtigt holder det nederste øjenlåg nede.
instr_engangspipetter4
4. Luk øjet og tryk med fingeren i øjenkrogen. Hold fingeren i øjenkrogen et par minutter.
instr_engangspipetter5
Smid beholderen ud efter brug.