Hvordan virker Fixopost®?
Fixopost består af to komponenter: Latanoprost og timololmaleat. Begge stoffer sænker forhøjet intraokulært tryk ved forskellige virkningsmekanismer. Den kombinerede effekt resulterer i en ekstra reduktion af det intraokulære tryk sammenlignet med de respektive stoffer hver for sig.

Latanoprost, en prostaglandin F2α-analog, er en selektiv prostanoid FP receptoragonist, som reducerer det intraokulære tryk ved at øge kammervandsafløbet.

Timolol er en beta‑1 og beta‑2 adrenerg (ikke-selektiv) receptorblokker, som ikke har signifikant egentlig sympatomimetisk, direkte myokardiedepressiv eller membranstabiliserende aktivitet. Timolol sænker det intraokulære tryk ved at reducere produktionen af kammervand i det ciliære epitel. 1

Hvilke indikationer har Fixopost®?
Reduktion af forhøjet intraokulært tryk (IOP) hos patienter med åbenvinklet glaukom og okulær hypertension, som reagerer utilstrækkeligt på topikale betablokkere eller prostaglandinanaloger.1

Hvordan doseres Fixopost®?
Voksne (inklusive ældre)

Anbefalet behandling er en dråbe i det/de angrebne øje/øjne en gang daglig.

Hvis en dosis springes over, bør behandlingen fortsættes med næste dosis som normalt. Den daglige dosis bør ikke overskride en dråbe i de(t) aktuelle øje/øjne.

Pædiatrisk population
Sikkerhed og virkning af Fixopost hos børn og unge er ikke klarlagt.

Bivirkninger på Fixopost®1:

Hovedparten af latanoprosts bivirkninger relaterer sig til øjnene. Som andre topikalt administrerede oftalmologiske præparater absorberes timolol i det systemiske kredsløb. Dette kan forårsage bivirkninger, som ses ved systemiske betablokkere. Forekomsten af systemiske bivirkninger efter topikal oftalmologisk administration er lavere end for systemisk administration. De nævnte bivirkninger omfatter reaktioner set inden for gruppen af oftalmologiske betablokkere.

Nervesystemet: Ikke almindelig (≥ 1/1,000 til < 1/100) Hovedpine. Øjne: Meget almindelig (≥ 1/10) Øget irispigmentering; Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10) Øjensmerter, øjenirritation. Hud og subkutane væv: (Ikke almindelig ≥ 1/1,000 til < 1/100) Hududslæt, pruritus. Yderligere bivirkninger er rapporteret efter brug af enkeltkomponenter i Fixopost, enten i kliniske forsøg, som spontane rapporter eller i litteraturen.

Øvrige bivirkninger se Fixopost® produktresumé

Pakninger og pris1:
1 Pakning med 30 engangspipetter, 189,25 kr
1 Pakning med 90 engangspipetter, 509,80 kr

Referencer:
1. Fixopost® produktresumé

Instruktioner Fixopost® endosisbeholdere

1. Vask hænderne grundigt, inden du skal tage øjendråberne.

2. Vrid plastvingen af én-dosisbeholderen og den er klar til brug.


3. Placer spidsen af én-dosis-beholderen nær, men uden at røre, dit øje.
Dryp dråben i det påvirkede øje, mens du kigger opad og forsigtigt holder det nederste øjenlåg nede.

4. Luk øjet og tryk med fingeren i øjenkrogen. Hold fingeren i øjenkrogen et par minutter. 

5. Smid beholderen ud efter brug.
Théa Nordic AB Hovedgaden 55A 1.sal