Théa Danmark
Hovedgaden 55A 1.sal
2970 Hørsholm


Kundeservice

Hvis du har medicinske spørgsmål eller klager over produkter eller ønsker at rapportere utilsigtede hændelser/bivirkninger direkte til Théa Nordic bedes du bruge nedenstående oplysningerne:

E-mail: safety.nordic@theapharma.com

Tel: +45 28 96 68 08   eller +46 727 100 370 (telefontid 9-15)

Du bør altid oplyse din læge eller tandlæge, hvis du har bivirkninger. Din læge eller tandlæge kan afgøre, om hændelsen involverer din behandling og om denne skal ændres.
De kan også give oplysninger fra din patientjournalsystemer, som er nyttig til at vurdere din bivirkning.

Er der bivirkninger ved din medicin, så meld dem til Lægemiddelstyrelsen.

Det er væsentligt, at vi får information om bivirkninger. Både sundhedsfagligt personale og medicinbrugere/pårørende kan melde bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. 

Det gælder medicin brugt til mennesker, dyr eller ved kliniske forsøg.

Meld bivirkninger hos mennesker

Til din orientering – håndtering af dine persondata som led i rapportering af reklamation eller bivirkning:

Théa Nordic vil som et led i den proces på fortrolig vis indsamle og håndtere personoplysninger som f.eks. dit for- og efternavn, mailadresse, telefonnummer, din beskrivelse af reklamationen eller bivirkningen og dine svar på eventuelle opfølgende spørgsmål. Vi gør dette for at opfylde de lovmæssige krav til lægemiddelvirksomheder om at rapportere og håndtere oplysninger om bivirkninger og reklamationer. 

Oplysningerne gemmes i 70 år efter lægemidlet er afregistreret, og de vil udelukkende være tilgængelige for personer hos Théa Nordic, der arbejder med bivirkninger og reklamationer samt virksomhedens CEO og IT-afdeling. Som led i vores juridiske forpligtelser bliver de anonymiserede oplysninger sendt videre til Laboratoires Théa’s globale afdeling for sikkerhed og kvalitet og til sundhedsmyndighederne i EU/EEA .  

Ifølge EU-forordningen af d. 27. april 2016 vedrørende beskyttelse af personoplysninger har du ret til at få adgang til dine personoplysninger og eventuelt korrigere dem. Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte os på følgende mailadresse: safety.nordic@theapharma.com