Monopex_600_FI_DK_NO

Hvordan virker Monopex®?
Monopex® indeholder Dexamethasonnatriumphosphat som er en vandopløselig uorganisk ester af dexamethason. Det er et syntetisk kortikosteroid med antiinflammatorisk og antiallergisk virkning. Dexamethasons antiinflammatoriske virkning er mere potent end hydrocortisons (ca. 25:1) og prednisolons virkning (ca. 5:1).


Indikationer:
Til behandling af inflammatoriske tilstande, der ikke skyldes infektion, i
øjets forreste del.1


Hvordan doseres Monopex®?
Den sædvanlige dosering er 1 dråbe 4-6 gange dagligt i det berørte øje.
I alvorlige tilfælde kan behandling initieres med 1 dråbe hver time, men når der observeres tilfredsstillende respons, bør dosis reduceres til 1 dråbe hver 4. time. Gradvis nedtrapning tilrådes for at undgå tilbagefald. Behandlingsvarighed varierer generelt fra få dage til maksimalt 14 dage.

Ældre patienter:
Der er stor erfaring med anvendelse af dexamethason øjendråber hos ældre patienter. Doseringsanbefalingerne ovenfor reflekterer de kliniske data, der er udvundet af disse erfaringer.

Pædiatrisk population:
Sikkerhed og virkning er ikke klarlagt i den pædiatriske population.
Hos børn bør langvarig kontinuerlig kortikosteroid-behandling undgås, pga. mulig suppression af binyrebarken.

Hvilke bivirkninger har Monopex®?
Øjne:
Meget almindelig (≥1/10):
Stigning i intraokulært tryk.

Almindelig (≥1/100 til <1/10):
Ubehag, irritation, brænden, svien, kløe og sløret syn.

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100):
Allergiske reaktioner og overfølsomhedsreaktioner, forsinket sårheling, posterior
kapselkatarakt, opportunistiske infektioner, glaukom.


Kan Monopex® anvendes under graviditet?
Der er utilstrækkelige data tilgængelig for brug af Monopex® øjendråber under graviditet hos mennesker til at kunne vurdere mulige bivirkninger. Som sikkerhedsforanstaltning tilrådes det derfor at undgå anvendelse af Monopex® under graviditet.


Kan Monopex® anvendes ved amning?
Det vides ikke om dette lægemiddel udskilles i modermælk. Den totale dosis af dexamethason er imidlertid lav. Monopex® kan anvendes under amning.


Kontraindikationer:

 •  Øjeninfektioner, der ikke er kontrolleret med antiinfektiøs behandling, så som:
  • akutte, purulente bakterielle infektioner herunder Pseudomonas og mykobakterielle infektioner
  • svampeinfektioner
  • epitelial herpes simplex keratitis (dendritisk keratitis), vaccinia, varicella zoster og de fleste andre virusinfektioner i cornea og konjunktiva
  • amøbisk keratitis
 • Perforation, ulceration og læsion af cornea med ukompliceret epitelisering.
 • Kendt glukokortikoid-induceret okulær hypertension
 • Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.


Forsigtighedsregler:
Topikale steroider må aldrig gives for ikke-diagnosticerede røde øjne.Anvendelse af kontaktlinser under behandling med kortikosteroide øjendråber bør undgås. 

 

Referencer:
1. Monopex® produktresumé

Materialer og links

Instruktioner Monopex® endosisbeholdere

instr_engangspipetter1
1. Vask hænderne grundigt, inden du skal tage øjendråberne.
instr_engangspipetter2
2. Vrid plastvingen af én-dosisbeholderen og den er klar til brug.
instr_engangspipetter3
3. Placer spidsen af én-dosis-beholderen nær, men uden at røre, dit øje.
Dryp dråben i det påvirkede øje, mens du kigger opad og forsigtigt holder det nederste øjenlåg nede.
instr_engangspipetter4
4. Luk øjet og tryk med fingeren i øjenkrogen. Hold fingeren i øjenkrogen et par minutter.
instr_engangspipetter5
Smid beholderen ud efter brug.