Softacort_600_DK_NO_IS

Hvordan virker Softacort®?
Det aktive stof hydrocortisonnatriumphosphat, et syntetisk kortikosteroid med antiinflammatorisk og antiallergisk aktivitet1

Indikationer:
Behandling af milde, ikke-infektiøse allergiske eller milde, ikke-infektiøse inflammatoriske lidelser i konjunktiva.1

Hvordan doseres Softacort®?
Den anbefalede dosis er 2 dråber i det angrebne øje 2-4 gange daglig.
Behandlingsvarigheden varierer generelt fra et par dage til højst 14 dage. Gradvis nedtrapning til 1 administration hver anden dag kan anbefales for at undgå tilbagefald.1

Hvilke bivirkninger har Softacort®?1
Øjne:
- Ikke kendt:
Brænden*, svien*.
* Brænden og svien kan forekomme umiddelbart efter inddrypning. Disse bivirkninger er sædvanligvis milde og kortvarige og uden følger. 

Kontraindikationer:1
• Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1;
• Kendt glukokortikoid-induceret okulær hypertension og andre typer okulær hypertension;
• Akut herpes-simplex virusinfektion og størstedelen af øvrige virusinfektioner i cornea med akut ulceration (bortset fra ved kombination med specifikke kemoterapeutika mod herpes virus), konjunktivitis med ulcerativ keratitis selv på det initiale stadie (positiv fluorescein-test);
• Okulær tuberkulose;
• Okulær mykose;
• Akut okulær purulent infektion, purulent konjunktivitis og purulent blepharitis, bygkorn og herpesinfektion, som kan maskeres eller forværres ved anvendelse af anti-inflammatoriske lægemidler.

Forsigtighedsregler:1
Topikale steroider må aldrig gives for ikke-diagnosticerede røde øjne.Anvendelse af kontaktlinser under behandling med kortikosteroide øjendråber bør undgås. 

 
Referencer:
1. Softacort® produktresumé

Materialer og links

Instruktioner Monoprost® endosisbeholdere

instr_engangspipetter1
1. Vask hænderne grundigt, inden du skal tage øjendråberne.
instr_engangspipetter2
2. Vrid plastvingen af én-dosisbeholderen og den er klar til brug.
instr_engangspipetter3
3. Placer spidsen af én-dosis-beholderen nær, men uden at røre, dit øje.
Dryp dråben i det påvirkede øje, mens du kigger opad og forsigtigt holder det nederste øjenlåg nede.
instr_engangspipetter4
4. Luk øjet og tryk med fingeren i øjenkrogen. Hold fingeren i øjenkrogen et par minutter.
instr_engangspipetter5
Smid beholderen ud efter brug.