Spersadex_600_DK

Hvordan virker Spersadex Comp®?
Spersadex Comp® indeholder glukokortikoid og chloramphenicol.Lægemidlet giver en kraftig antiinflammatorisk virkning og en bakteriostatisk effekt.1

Hvilke indikationer har Spersadex Comp®?
Postoperativ inflammation efter øjenoperationer. Lokal antiinflammatorisk øjenbehandling.1

Hvordan doseres Spersadex Comp®?
1 dråbe 3-5 gange dgl. – i svære tilfælde hver time. Behandlingen bør ikke strækkes ud over 14 dage uden øjenlægekontrol.1


Forsigtighedsregler ved brug af Spersadex Comp®?
Bør ikke anvendes ved bakterier, virus- eller svampeinfektion i ørerne, i øjet eller i øjenomgivelserne, medmindre der samtidig anvendes et middel, som dræber de pågældende bakterier, virus eller svampe.
Midlet må desuden ikke anvendes ved overfølsomhed over for indholdsstofferne, især over for chloramphenicol.1

Særlige advarsler:
Midlet må ikke anvendes sammen med kontaktlinser, da det indeholder mikrokrystaller, som kan sætte sig på bagsiden af linserne og beskadige hornhinden.1

 

Forsigtighedsregler ved brug af Spersadex Comp®:
Langvarig behandling med chloramphenicol kan også ved topikal anvendelse, i meget sjældne tilfælde medføre knoglemarvsaplasi. Den irreversible form kan forekomme med en latensperiode på uger eller måneder. Forsigtighed og nøje observation tilrådes ved behandling af patienter med knoglemarvsdepression eller arvelig disposition herfor.
Langvarig brug kan resultere i sekundære øjeninfektioner, eller fremme vækst af ikke-følsomme bakterier.
Ved gentagen eller langvarig brug kan der udvikles kontaktallergi over for de aktive indholdsstoffer.
Kortikosteroider kan maskere, aktivere eller forværre en øjeninfektion.
Langvarig brug af kortikosteroider kan medføre øget intraokulært tryk. Hos prædisponerede personer, og ved kendt glaukom, bør det intraokulære tryk kontrolleres jævnligt, specielt i tilfælde af langvarig behandling.
Intensiv langtidsbehandling kan muligvis medvirke til dannelse af eller forværring af posterior subcapsulær katarakt.
Ved sygdomme, som forårsager atrofi af cornea eller sclera, kan perforering ske ved kronisk brug af topikale steroider. Forsigtighed bør også udvises når topikale steroider såsom dexamethason anvendes samtidig med topikale NSAID.
Anvendelse af steroider umiddelbart efter kataraktoperationer kan forsinke sårhelingen og øge tilfælde af blæredannelse.
Forsigtighed bør udvises hos patienter med diabetes pga. prædisponering for øget intraokulært tryk og/eller karataktdannelse.
Hos børn og unge under 18 år bør behandling begrænses til kortest mulig periode. Langvarig anvendelse af steroider kan medføre suppression af hypothalamus-hypofyse-binyrebark (HPA) aksen hos børn.
Ved infektion i øjet bør kontaktlinser seponeres. Ved anvendelse i mere end 14 dage bør det intraokulære tryk kontrolleres.
Patienter som oplever tågesyn eller synsforstyrrelser bør undgå bilkørsel eller betjening af maskiner, indtil synet er normaliseret.1

 

Kontraindikationer: 
Virus- og svampeinfektion uden samtidig behandling af disse. Okulær tuberkulose. Ubehandlede okulære bakterielle infektioner. Allergi over for indholdsstofferne.1


Bivirkninger:
Ikke almindelige (0,1-1%): Forhøjet intraokulært tryk.
Intraokulær trykforhøjelse debuterer typisk 2-8 uger efter start på behandlingen. Ubehandlet kan der opstå glaukom med blivende synsfelttab. Trykstigningen kan også ses hos børn. Steroid kan accelerere kataraktudvikling og vækst af svampe.1

Bloddonor:
Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.1

 

Nyttige tips: Efter drypning anbefales det at afklemme tårekanalerne eller lukke øjnene i 3 minutter for at reducere det systemiske optag af øjendråberne og forøge den lokale effekt.


Referencer:
 1. Spersadex Comp® produktresumé

Materialer og links