Voltabak_DK

Hvordan virker Voltabak®?
Diclofenacnatrium hæmmer prostaglandinsyntease. Det har antiinflammatoriske og analgetiske egenskaber.1
Øjendråberne er fri for konserveringsmidler. De fås i en flerdosis-flaske, som har en filtermembran (0,2 microns) for at beskytte øjendråberne fra mikrobiel kontaminering under brug.1

Indikation og dosis:
Voksne
Forebyggelse af miosis i forbindelse med kataraktoperation
- Præoperativt: 1 dråbe op til 5 gange de sidste 3 timer før operation.1

Forebyggelse af inflammation ved kataraktoperation eller operation i forreste øjenkammer:
- Præoperativt: 1 dråbe op til 5 gange i løbet af de sidste 3 timer før operation;
- Postoperativt: 1 dråbe 3 gange umiddelbart efter operation. Derefter 1 dråbe 3-5 gange dagligt. En behandlingsvarighed udover 4 uger frarådes.1

Behandling af postoperative smerter ved photorefraktiv keratektomi i op til 24 timer:
- Præoperativt: 2 dråber inden for 1 time før operation.1
- Postoperativt: 2 dråber inden for 1 time efter operation. Derefter 4 dråber inden for 24 timer efter operation.1

Børn
Der er ikke udført specifikke studier.1

Ældre
Dosisjustering er ikke påkrævet.1
 

Hvilke bivirkninger har Voltabak®?1
Infektioner og parasitære sygdomme
Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)
Rhinitis

Immunsystemet
Sjælden (1/10.000 til <1/1.000)
Hypersensitivitet

Øjne
Ikke almindelig (1/1.000 til <1/100)
Brændende fornemmelse i øjet efter instillation, synsforstyrrelser efter instillation

Sjælden (1/10.000 til <1/1.000)
Punktformig keratitis, reduktion af hornhindetykkelse, hornhindeulceration

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)
Konjunktival hyperæmi, allergisk konjunktivitis, øjenlågsødem

Luftveje, thorax og mediastinum
Sjælden (1/10.000 til <1/1.000)
Dyspnø, forværring af astma

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)
Hoste

Hud og subkutane væv
Sjælden (1/10.000 til <1/1.000)
Pruritus, erytem, fotosensitivitetsreaktion

 

Kan Voltabak® anvendes under graviditet?
Der foreligger ikke adækvate data fra anvendelsen af diclofenacholdige øjendråber hos gravide kvinder. Dyrestudier har vist reproduktionstoksicitet ved maternelt toksiske doser (se pkt. 5.3). Hæmning af prostaglandinsyntesen kan have negativ indvirkning på graviditet og/eller embryonal/føtal udvikling og/eller postnatal udvikling.Selvom der kun forventes en meget lille systemisk eksponering efter anvendelse af diclofenac-øjendråber under graviditet, bør Dicloabak kun anvendes, hvis det er nødvendigt. Den laveste dosis og den kortest mulige behandlingstid bør tilstræbes.1


Kan Voltabak® anvendes ved amning?
Der forventes ingen effekt på det diende barn, eftersom den ammende kvindes systemiske eksponering for diclofenacnatrium er begrænset. Voltabak kan anvendes i ammeperioden.1

Kontraindikationer:
Overfølsomhed over for diclofenacnatrium eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Tidligere overfølsomhed, urticaria, akut rinitis eller astma, som er opstået i forbindelse med indtagelse af diclofenacnatrium eller lægemidler med lignende aktivitet som f.eks. acetylsalicylsyre og andre NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler). (Se pkt. 4.4 vedrørende krydsallergi).1

Forsigtighedsregler:
 NSAID kan øge blødning i øjenvæv under operation. Forsigtighed anbefales ved brug af diclofenac øjendråber til patienter med kendt blødnings¬tendens eller til patienter som får andre lægemidler, der kan forlænge blødningstiden.1

Hos patienter der er disponeret for nedbrydning af corneaepitel, bør der udvises forsigtighed ved samtidig brug af diclofenac øjendråber og lokalbehandling med kortikosteroider.1

Referencer:
1. Voltabak® produktresumé

Materialer og links