Voltaren_600_DK

Hvordan virker Voltaren Ophtha®?
Voltaren Ophtha® indeholder diclofenacnatrium, som er et non-steroid med antiinflammatorisk og analgetisk effekt.
Non-steroider hæmmer cyclo-oxygenase og dermed dannelsen af prostaglandiner, som spiller en vigtig rolle i betændelsesreaktionen og ved smertedannelse.1


Indikationer:
Postoperativ inflammation ved kataraktoperation eller andet kirurgisk indgreb. Smertelindring ved læsioner i cornea. Forebyggelse af afakisk cystoid makulært ødem og miosis i forbindelse med kataraktoperation.1


Hvordan doseres Voltaren Ophtha®?
Voksne: 1 dråbe 3-5 gange daglig.

Forebyggelse af afakisk cystoid makulært ødem og miosis i forbindelse med katarakt-operation:
Voksne: 1 dråbe 5 gange i løbet af de sidste 3 timer før operation. Derefter 1 dråbe 3-5 gange daglig.1
 
Ældre: Der er ingen tegn på, at dosis bør modificeres hos ældre.1

 

Hvilke bivirkninger har Voltaren Ophtha®?
Den mest almindeligt forekommende bivirkning er forbigående, mild til moderat øjenirritation.1

Øjne
Almindelig (1/100 til <1/10):
Øjensmerte, pruritus, okulær hyperæmi og sløret syn i umiddelbar tilknytning til inddrypning. Konjunktivit.1

Ikke almindelig (1/1.000 til <1/100):
Fotosensibilitet.1

Sjælden (1/10.000 til <1/1.000):
Punktat keratit eller corneale epiteldefekter (efter højfrekvent brug). 1

 

Kan Voltaren Ophtha® anvendes under graviditet?
Voltaren Ophtha® bør kun anvendes med forsigtighed til gravide.Der foreligger ikke tilstrækkelige data vedrørende anvendelse af diclofenac, øjendråber hos gravide kvinder.1


Kan Voltaren Ophtha® anvendes ved amning?
Voltaren Ophtha® bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden.
Diclofenac udskilles i modermælken, men det er uvist om topikal oftalmologisk administration kan resultere i tilstrækkelig systemisk absorption til at målelige mængder kan påvises i modermælken. Indtil der er opnået mere erfaring, bør ammende kun behandles, hvis fordelene overstiger den potentielle risiko for barnet.1


Kontraindikationer:
Overfølsomhed over for diclofenacnatrium eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Ved tidligere overfølsomhedsreaktioner over for non-steroide antiinflammatoriske stoffer. Da der er risiko for krydsallergi med acetylsalicylsyre og andre NSAID.1


Forsigtighedsregler:
Forsigtighed anbefales ved ordination af diclofenac øjendråber til patienter med kendt blødningstendens eller til patienter som får andre lægemidler, der kan forlænge blødningstiden, da der er en teoretisk risiko for forværring. Der er dog ikke indberettet tilfælde.1

Hos patienter der er disponeret for nedbrydning af corneaepitel, bør der udvises forsigtighed ved samtidig brug af diclofenac øjendråber og lokalbehandling med kortikosteroider.1

 Referencer:
1. Voltaren Ophtha® produktresumé

Instruktioner Voltaren Ophtha® endosisbeholdere

instr_engangspipetter1
1. Vask hænderne grundigt, inden du skal tage øjendråberne.
instr_engangspipetter2
2. Vrid plastvingen af én-dosisbeholderen og den er klar til brug.
instr_engangspipetter3
3. Placer spidsen af én-dosis-beholderen nær, men uden at røre, dit øje.
Dryp dråben i det påvirkede øje, mens du kigger opad og forsigtigt holder det nederste øjenlåg nede.
instr_engangspipetter4
4. Luk øjet og tryk med fingeren i øjenkrogen. Hold fingeren i øjenkrogen et par minutter.
instr_engangspipetter5
Smid beholderen ud efter brug.